Eiendomsoppgjør

Nokler400x267
Vi bistår med oppgjørsoverdragelser, dvs der selger har funnet kjøper og blitt enige om vesentlige betingelser før de kontakter oss. Dette kan være salg som du selv har gjort i det åpne markedet, nabosalg, generasjonsskifter osv. Vi har også særlig kompetanse på generasjonsskifter i landbruket. Vi utarbeider kjøpekontrakt og andre dokumenter, besørger tinglysning, foretar oppgjør, sletter pengeheftelser og oppretter eventuelle rettigheter/servitutter osv.

Eierskifteforsikring
Vi tilbyr eierskifteforsikring i visse saker.