Om oss

BooksKlubbe400pxLay2Advokatene
Holm, Grønnerød & Brun

Advokat Jon Erik Holm,
f. 1961, Cand.jur. 1988. E-post: jeh@hg-advokater.no

Advokat Holm var advokatfullmektig hos advokat Kjell Nygård fra 1988-1990. Siden 1990 har han drevet egen advokatpraksis på Sellebakk i Fredrikstad.

Advokat Pål Kolberg Grønnerød,
f.1970, Cand.jur. 1997. E-post: pkg@hg-advokater.no

Advokat Grønnerød arbeidet som konsulent, førstekonsulent og rådgiver i Nærings- og handelsdepartementet fra 1997-2000 og senere som dommerfullmektig i Fredrikstad tingrett fra 2000 til 2002. Han har vært advokat på Sellebakk siden 2002. Grønnerød er også utdannet økonom. Han er også engasjert i Tegneby & Grønnerød Landbruksmegling AS.

Advokat Magne Brun
f. 1975, Cand.jur. 2002.  E-post: advokat@magnebrun.no

Advokat Magne Brun var advokatfullmektig og kontorfelle hos
Advokat Kjell Holden fra 2005-2012 og har praktisert som advokat i Fredrikstad siden.
Advokat Brun arbeider med et bredt spekter av saker og har
sittet i Autismeforeningens faglige råd siden 2007.