Rettsområder

dommerlokale500x982Våre rettsområder

Nedenfor finner du en oversikt over de sakstypene vi arbeider mest med. I menyen til venstre finner du mer informasjon på spesifike områder. Skulle du ikke finne din sakstype her er du allikevel velkommen til å ta kontakt med oss.

1. Familie- og barnerett
Barnefordeling
Ekteskapssaker
Barnevern
Skilsmisse/samlivsbrudd
Ektepakt/særeie
Samboeravtale

2. Arbeidsrett
Arbeidsavtaler
Oppsigelse
Avskjed
Nedbemanning

3. Arverett
Arveoppgjør
Generasjonsskifte
Testament
Fremtidsfullmakt

4. Avtale- og kontraktsrett
Generell avtalerett
Kjøpsrett
Avhendingssaker 
Håndverkstjenester
Saker etter bustadsoppføringsloven

5. Fast eiendoms rettsforhold
Boligrett/boligreklamasjoner
Eiendomsoverdragelse
Eiendomsmegling
Ekspropriasjon
Entreprise
Husleierett
Jordskifte
Naborett
Odelsrett
Plan- og bygningsrett
Skjønn
Tingsrett
Tomtefeste

6. Forretningssaker
Firmaetableringer
Selskapsrett
Styreverv