Våre vilkår

Vilkaar400pxDu vil kort tid etter at vi har påtatt oss oppdraget motta en oppdragsbekreftelse hvor timepris fremgår. Vi vil også forsøke å angi oppdragets omfang så tidlig som mulig. På mindre oppdrag kan du spørre oss om et prisoverslag med en gang.

For privatkunder vil timeprisen variere fra kr 1550 til kr 1750 + mva, avhengig av sakstype, omfang og kompleksitet. I saker med fritt rettsråd, er timeprisen kr 1020 + mva.  For næringsdrivende og i saker om fast eiendoms rettsforhold vil timeprisen variere fra kr 1600 til kr 1950 + mva.

Vi har ellers veiledende priser på en del oppdrag:

Testament fra kr 1800 + mva.
Samboeravtale fra kr 2000 + mva.
Ektepakt fra kr 2000 + mva.
Husleiekontrakt fra kr 1800 + mva.
Arbeidsavtale fra kr 2000 + mva.
Innløsning av festetomt fra kr 14 500 + mva.

Disse oppdragene kan bli dyrere om det kreves forundersøkelser/forarbeid, grundigere veiledning om jussen og ved utarbeidelse av mer spesielle ordninger.

Vi sjekker om du har krav på fri rettshjelp og om du har rettshjelpforsikring. Ved fri rettshjelp betales kun en mindre egenandel. Fri rettshjelp gjelder for visse sakstyper for de som har lavere inntekter og lav formue. Mange kunder har også rettshjelpordninger under sine villaforsikringer, bilforsikringer og lignende.