Våre vilkår

Vilkaar400pxDu vil kort tid etter at vi har påtatt oss oppdraget motta en oppdragsbekreftelse hvor timepris fremgår. Vi vil også forsøke å angi oppdragets omfang så tidlig som mulig. På mindre oppdrag kan du spørre oss om et prisoverslag med en gang.

For privatkunder vil timeprisen variere fra kr 1600 til kr 1800 + mva, avhengig av sakstype, omfang og kompleksitet. I saker med fritt rettsråd, er timeprisen kr 1040 + mva.  For næringsdrivende og i saker om fast eiendoms rettsforhold vil timeprisen variere fra kr 1700 til kr 1950 + mva.

Vi har ellers veiledende priser på en del oppdrag:

Testament fra kr 2250 + mva.
Samboeravtale fra kr 2250 + mva.
Ektepakt fra kr 2250 + mva.
Husleiekontrakt fra kr 2250 + mva.
Arbeidsavtale fra kr 2250 + mva.
Innløsning av festetomt fra kr 15 000 + mva.
Oppgjørsoverdragelse fra kr 15 000 + mva + omkostninger

Disse oppdragene kan bli dyrere om det kreves forundersøkelser/forarbeid, grundigere veiledning om jussen og ved utarbeidelse av mer spesielle ordninger.

Vi sjekker om du har krav på fri rettshjelp og om du har rettshjelpforsikring. Ved fri rettshjelp betales kun en mindre egenandel. Fri rettshjelp gjelder for visse sakstyper for de som har lavere inntekter og lav formue. Mange kunder har også rettshjelpordninger under sine villaforsikringer, bilforsikringer og lignende.