Tomtefeste

GrenHouse3Vi har lang erfaring med å bistå både grunneiere og festere i spørsmål om forlengelse av festeforhold, innløsning av tomter og regulering av festeavgiften.

Vi bistår årlig ved et stort antall tomteinnløsninger og reguleringer, samt at vi fører tomtefesteskjønn for retten.

Vi kjenner tomtefesteforholdene i Østfold godt.

 

Gaard3